AT FREMME FOKUS

PÅ AFASI

OG ARBEJDE FOR AT ALLE PERSONER MED TALEBESVÆR KAN FÅ LIVSLANG

REHABILITERING / TALE- OG KOMMUNIKATIONSTRÆNING


VORES HISTORIE

NOGLE FÅ ORD OM OS


Formålet med gruppen er:


- At skabe et forum for personer i

Danmark som har afasi og, deres

pårørende samt andre interesserede


- At fremme mulighed for at

medlemmerne i gruppen kan kontakte

hinanden, skabe netværk og grupper

og indgå i fællesskaber


- At fremme fokus på afasi og arbejde

for at alle personer med talebesvær

kan få livslang rehabilitering / tale- og kommunikationstræning


- At samarbejde med Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen om deres

initiativer vedrørende afasi.

HVAD ER AFASI?

HJERNESKADE


Afasi er sproglige vanskeligheder, der er opstået efter en hjerneskade. Årsagen til vanskelighederne kan være en blodprop i hjernen, en hjerneblødning, en hovedskade eller en hjernesvulst.

VANSKELIGHEDER


Vanskelighederne kan påvirke tale, forståelse, læsning og skrivning i lettere eller sværere grad. De talesproglige vanskeligheder kan komme til udtryk ved, at man en gang imellem kan have svært ved at finde det præcise ord til, at man slet ikke kan udtrykke sig mundtligt.

FORSTÅELSE


Forståelsen kan ligeledes være påvirket i mere eller mindre grad. Fra at man ikke opfanger små nuancer i sproget til, at det forekommer uforståeligt, når folk taler. Nogle mennesker med afasi kan ikke læse, andre læser lidt langsommere end før. Det kan også være blevet helt umuligt at skrive, eller måske oplever man, at man laver lidt flere stavefejl end tidligere.

AFASI


Bliv bedre til at kommunikere. Afasi er en følge efter en hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi).


Hvis du har afasi, kan du have problemer med at tale, forstå, læse og skrive. Med undervisning kan du gradvist forbedre dine muligheder for at kommunikere og tale. Også hvis det er længe siden skaden er sket.  • Med afasi kan du opleve at have mange udfordringer i hverdagen. Afhængigt af hjerneskadens omfang og karakter, kan der følge større eller mindre fysiske og psykiske udfordringer.


  • Kommunikationen bliver vanskelig, og udfordringerne kan være svære at håndtere for både dig og dine pårørende.