ARTIKLER

7. okt

AFASI

DAGEN

2023

Sæt kryds i kalenderen

Den 7. oktober kommer Afasi Dagen 2023 til SDU Odense.


Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen er værter for dette arrangement, som bl.a. for besøg af Sabine Renner Christensen og Kim Mejer, som kommer og taler om afasi m.m..


Se hele programmet her.

HVAD ER AFASI?

Afasi opstår, når områder eller netværk i hjernen, som har med sproget at gøre, påvirkes eller beskadiges. Det kan ske ved strokes (blodpropper eller blødninger i hjernen), som er den hyppigste årsag til afasi.


Afasi kan give problemer indenfor sprogets fire domæner, som er: At udtrykke sig mundtligt, forstå det talte sprog, at læse og stave/skrive.


Se video om, hvordan det er at leve med afasi

Folk med afasi har på forskellige måder svært ved at kommunikere, derfor risikerer de at blive misforstået. I filmen fortæller fire borgere, om deres liv og udfordringer med afasi efter en blodprop i hjernen. Se "En film om afasi".

ARTIKEL

Tavsheden

Skal

Brydes


Red shoes are faster!


Sådan lød Kenneth Bremers livsmotto i en erhvervskarriere med fuld fart på, hvor han gjorde sig bemærket i hele verden som manden, der altid gik i røde sko.

Men for fire år siden ændrede alting sig, da han fik en blodprop i hjernen og mistede sig sprog. Nu er Kenneth tilbage i en ny version med livs- glæde, positive budskaber og masser af energi.

Læs mere her!


KRONIK

af Helle Rosenlund Meyer

Hvis du ikke kender til afasi, forstår jeg det godt. For selvom 4000 mennesker årligt rammes af det, er afasi - usynligt som det er - et overset handicap. Jeg har skrevet en kronik om de ulogisk ringe vilkår, mennesker der får afasi som følge af en blodprop skal slå sig til tåls med. Den kan du læse her: KRONIK

“Musik er med til at skabe positiv energi hvis man er ramt med Afasi”


Mange personer med Afasi, kan have svært ved at finde ordene, men med musikken og sang kan man få ordene frem igen ved at synge.


Nu kan du tilmelde dig AfasiSang i København eller Aalborg!


AfasiSang er et tilbud til dig, der lever med afasi og har lyst til at synge sammen med andre.


Sanggruppen mødes en gang om ugen i perioden januar til juni 2023 i hhv. København og Aalborg.


Grupperne ledes af en uddannet musikterapeut med erfaring i, at arbejde med mennesker med afasi.


Afasi

Siden


På Hjernesagen´s hjemmeside er det en ny AFASI sektion som bl.a. den emner om “Mere om Afasi”, “Afasi-fællesskab”, “Film om Afasi”, “Afasi Sang”, “Afasi-Gruppe”, Afasi Døgnet”, “Afasi Dagen” med mere.


Masser af spændende information og viden omkring Afasi.


Pris: 75,- kr

Afasi Badge


Bestilt og køb Afasi Badge via vores hjemmeside. Send en med "navn og adresse" til denne e-mail: info@afasi-gruppe.dk.

Skarpe

TANKER

Skarpe tanker er en bog til dig, som gerne vil træne din hjerne.


I bogen får du konkrete øvelser og redskaber, som du kan bruge til at træne din evne til at koncentrere dig og huske.


Du lærer også om, hvordan din tænkning fungerer og hvordan du bedst kan hjælpe dig selv, når du bliver ramt af en hjerneskade. Køb bogen hos DPF.

LINE MALMSKOV

Musikterapeut og foredragsholder

Hjerneskade og musikterapi – hvordan kan musik anvendes til at genoptræne hjernen?


Line Malmskov er selv på i denne episode af TAG LIVET TILBAGE.
Hun taler om hjernen, hjerneskade, musik og musikterapi, herunder også erhvervet hjerneskade. Kognition, kommunikation, emotionelle udfordringer, OE , og Nedre ekstremiteter, adfærd og sociale kompetencer.


Hun kommer også omkring at leve et liv som musiker og designer med familie på vej og fremtid med masser af rejser og oplevelser i støbeskeen, som brast da hun kom ud for en ulykke. Hun fortæller om smerter, kropslig forandring, det kommunale system, kampen med forsikringsselskabet og en ny forståelse af krop, sind og sundhed. Læs mere her...

Afasiforbundet Norge

Film

Om

Afasi


Afasiforbundet Norge har i 2018 arbejdet på at lave en oplysningsfilm om afasi, støttet af DAM Fonden. Denne film kan føre til øget viden og bevidsthed om afasi. For dette er der brug for.


Afasi Grupper i Danmark


Oversigten viser forskellige afasigrupper i Danmark efter endte logopædiske tilbud.


Afasi

Dagen

2022

Tusind tak til alle som kom til arrangementet “Afasidagen 2022” og gav os alle sammen masser af positive reaktioner bl.a. om vores kamp med at få det “Politiske” system til at forstå at afasi-ramte også skal have “vederlagsfrit” træning.


Ligesom man er berettet til livslang træning, hvis man har været ude for en fysisk skade. Afasi er et skjult handicap - men desværre har det politiske system ikke fået øje på dette endnu!


På selveste dagen blev "Vi Bygger På Et Fyrtårn" sangen opført. Sangen handler om Peter Meyer´s oplevelser med Afasi.


Tryk på ikonet for at lytte til sangen.

Grib chancen og ansøg Rigmor og Otto Peschardts Fond til støtte af Afasi-ramte

Fonden yder støtte til finansiering af pædagogiske, kreative eller kulturelle aktiviteter til gavn og glæde for mennesker med afasi og deres pårørende.


Aktiviteten skal være af en sådan karakter, at der ikke er mulighed for at opnå finansiering gennem Taleinstituttets tilbud eller gennem andre offentlige tilskud.


Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1/11-2022


Enten på mail til mortenbasse@privat.dk eller til


Rigmor og Otto Peschardts Fond

Att.: Morten Basse

Stenhøjgårdsvej 115

8340 Malling

Klavs Andreassen

Fynsk Folkeblues med humor!


Klavs Andreassen blev i 2007 ramt af en hjerneblødning, som lammede ham i højre side af kroppen og gav afasi, som gør det svært ved at tale og skrive. Læs videre...


Peter Meyer & Ester Haslund

Vi bygger på et fyrtårn


Efter Peter Meyer´s blev Afasi ramt gik tiden i stå. I Maj 2021 var Peter på Vejlefjord Rehabilitering og mødte musikterapeut studerede Ester Haslund-Gjerrild som har skrevet musikken til Peter´s ord.


På Afasi Dagen Oktober 2021 blev sangen for første gang præsenteret af Peter Meyer børn, Helle som sang og Lars Ole spillede klaver.


Sangen handler om Peter´s oplevelser med Afasi. Tryk på ikonet for at lytte til sangen.


YAGO

SOM MAN SIGER

Forestil dig, at du har mange ting på hjerte, men ordene vil bare ikke rigtigt over dine læber.

Efter en blodprop i hjernen skulle dette afsnits gæstestemme fra det ene sekund til det andet navigere i en verden uden ord. Hvordan gør man det? Her kan du høre den modige Yago Bundgaard fortælle om sin livsbekræftende vej tilbage til sproget. Lyt med tålmodighed.

I dette afsnit sætter vi fokus på talevanskeligheder eller afasi, som det også hedder. Sprogforsker Michael Ejstrup sætter ord på dette ordfattige fænomen. Lyt til dette...

Hjernesagen

Handleplan for Stroke

Sammen mod stroke


Et oplæg til en sammenhængende indsats på strokeområdet fra Hjernesagen sætter både fokus på forebyggelse, kvalitetsudvikling og ensretning. Planen er ambitiøs, understreger Hjernesagens landsformand, men han understreger i samme sætning, at den absolut er mulig at gennemføre. Det handler udelukkende om politisk vilje.

Læs videre...

Afasihjælp

NY HJEMMESIDE OM TILGÆNGELIGHED

Hjernesagen, Region Hovedstadens Kommunikationscenter og Vitek står bag en ny hjemmeside hjælpemidler, der øger tilgængelighed på nettet.


Her finder du apps og andre programmer, du kan anvende til selvtræning, sammen med anden hjælp til kommunikation og kommunikationstræning.

​​​​​​​

Se mere på www.afasihjaelp.dk

Afasiskolen

Forårs programmet 2022 på afasiskolen

AFASI

DAGEN 2021

Afasidag skal bryde tabuer og isolation


Det handler om at bryde tabuer og sætte fokus på en nærmest hemmelig sygdom, når to østjyder sammen med en fynbo og de to patientforeninger Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen arrangerer en temadag om afasi på Marselisborgcenteret i Århus den 9. oktober i år. Læs videre...

AFASIBERØRTE SKAL UD OG TAGE...


Hjernesagen er taget en smuttur til Århus for at mødes med Peter Meyer og Yago Bundgaard – to mænd med en mission: De vil åbne dørene til livet for andre mennesker med afasi, og de vil åbne resten af verdens øjne for en ellers lidt hemmelig sygdom.


Den her historie starter i virkeligheden tilbage i november 2017, hvor Peter Meyer passer sit arbejde som studievejleder på Randers Tradium:


I løbet af de seneste par uger har han to gange væreten tur i Grækenland i sin funktion som international koordinator for studievej-ledere og er mere eller mindre på vej til Bruxelles i samme ærinde. Han er med andre ord en særdeles travl mand med mange jern i ilden.

På det her tidspunkt kender han slet ikke Yago Bundgaard. Yago passer sit job som rektor på Langkær Gymnasium i Tilst uden for Aarhus.

Akkurat som Peter er Yago også en travl mand midt i livet med gang i stort set alting på engang: Lige præcis den her periode er særligt travl for rektoren, som er i gang med at forberede en fusion med en anden skole. Læs videre...

STATUS FRA PETER MEYER...


Det hele startede i juli, da jeg sendte mit opslag om mig selv og mine tanker. Her fik jeg mange positive tilkendegivelser og der har været ca. 80.000 delinger. I kølvandet herpå er videoklippet fra interviewet af mig i P1-Orientering blevet vist ca. 15.500 gange. Det har været fantastisk, og jeg utrolig glad for det.


Jeg fortsætter nu processen. Udover at have startet ’Afasi-gruppen’ starter jeg et samarbejde med Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen.

Mit samarbejde med Hjernesagen bliver i forbindelse med et projekt om kontakt og kommunikation til afasiramte, som de har fået midler til. I den forbindelse planlægger vi bl.a. at jeg skal møde logopædstuderende.

Mit samarbejde med Hjerneskadeforeningen sker i forbindelse med en opgave som ’hjælpelærer’ på et nyt afasi-hold, formidling om mit liv med afasi og muligvis salg af mit nyskabte afasi-badge. Læs videre...

AFASI MANGLER EN FORENING...


Peter er ramt af afasi. Afasi er en lidelse, der opstår når en blodprop i hjernen, rammer talecentret - og det betyder, at den ramte får svært ved at tale.


I Danmark findes der ikke en særskilt patientforening for folk med afasi, men det vil Peter lave om på.

Afasi er et ’skjult’ handicap, som påvirker alt i livet. Tale og kommunikationen for den ramte er svær og kræver ofte meget energi. Men det kan også være svært for pårørende, venner, familie, kollegaer og andre at kommunikere med en person med afasi.

Mange ved ikke, hvad afasi er og hvordan de selv skal agere, når de møder en afasi-ramt. Se klippet her...

KENNETH

Mistede sit sprog og fik det tilbage.

Hvert år bliver 12.000 danskere ramt af en blodprop eller blødning i hjernen. Når det sker, kan det skade de sproglige områder i hjernen, så det bliver svært at kommunikere. Mange ender med afasi, der er nedsat evne til at bruge sproget. En af dem er 52-årige Kenneth Bremer, der i 2018 blev ramt af en blodprop og mistede evnen til at tale sine fire sprog. Det seneste år har han kæmpet for at genopbygge sit sprog - og er nu kommet styrket tilbage. Læs videre...

PODCAST

Om AFASI

Harald Sebastian Krebs og Anders Kofod har producerede en meget fint og Nærværende podcast.


Vidste du, at næsten hver tredje af alle strokeramte også bliver ramt af afasi? Afasi er en sprog- og taleforstyrrelse og kan være et stort handicap i hverdagen.


To journaliststuderende har lavet en podcast om tidl. gymnasierektor Yago Bundgaard, som lider af afasi.


Du kan hente podcast'en om Yagos kamp for at genvinde sit sprog her:

https://we.tl/b-Bxv8akIYOz