OM OS

KÆRE

AFASI MEDLEMMER


Jeg fik en blodprop 14. november i 2017. Jeg overlevede, primært med skade på talen og sproget, afasi. I de første 6 måneder kunne jeg ikke tale eller udtrykke mig. På Hammel Neurocenter fik jeg genoptræning, herunder behandling af logopæder (talepædagoger), og det var nyttigt for mig. Min genoptræning fortsatte i kommunalt regi.


Nu, næsten fem år efter, er jeg førtidspensionist. Mit sprog og evne til at tale bliver stadig bedre, men jeg har stadig AFASI. Det betyder, at jeg ikke kan bruge sproget på den normale måde. Det er selve sproget, der er gået i stykker! Derfor har jeg svært ved at finde ord, at danne sætninger, at læse, at stave og at forstå andres tale.

Afasi er et ’skjult’ handicap, som påvirker alt i livet.


Tale og kommunikationen for den ramte er svær og kræver ofte meget energi.


Men det kan også være svært for pårørende, venner, familie, kollegaer og andre at kommunikere med en person med afasi.


Århus Kommune har lige nu én støttegruppe for borgere med afasi. Her mødes jeg en gang ugentlig med andre afasi-ramte og to frivillige, som hjælper os med at tale sammen om alt muligt.


Afasi er et ’skjult’ handicap, som påvirker alt i livet. Tale og kommunikationen for den ramte er svær og kræver ofte meget energi. Men det kan også være svært for pårørende, venner, familie, kollegaer og andre at kommunikere med en person med afasi.


Mange ved ikke, hvad afasi er og hvordan de selv skal agere, når de møder en afasi-ramt. Jeg synes, det er vigtigt at få udbredt mere viden om afasi ligesom jeg synes, det er vigtigt at der kommer mere fokus på den behandling og støtte, der gives.


I Norge, Sverige og Finland findes der selvstændige foreninger for afasi-ramte, i Danmark har vi ikke dette. Derfor vil jeg arbejde på at starte en forening med henblik på at støtte afasi-ramte i Danmark.


Jeg er åben for idéer og input til den videre proces. Hvis du har lyst til at være med i projektet eller bidrage med sparring, er du hjertelig velkommen.


Venlig hilsen
Peter Meyer


E-mail: pm@afasi-gruppe.dk

Yago Bundgaard


Yago fik en blodprop den 1/11/2019 og resultatet er afasi (Broka-afasi). Yago taler l.a.n.g.s.o.m.t. og glemmer ordene. Særligt glemmer jeg udsagnsord og forholdsord — (telegrafsprog, latens sprog). Det er vældig svært at skrive og læse.

 

Yago elsker sproget, og han skal arbejde og finde mit nye sprog - helt forfra. Det er et hækkeløb og hans favorit træning er logopæd, læsevejledning, venner og familie.

 

Vi er i sammen båd, fordi ensomheden er så typisk for afasiberørte. Vi skal ud i livet! Vi skal snakke om politik, museumbesøg, fodbold, og vi skal bevæge os fysik og følelsemæssigt.

 

”Vi vil gerne arbejde for, at afasiberørte kommer ud og tager del i livet. De skal opleve kunst og politik og ikke isolere sig. Det er både vigtigt for deres sproglige udvikling og for deres tilværelse i det hele taget,” erklærer Yago Bundgaard.


E-mail: yb@afasi-gruppe.dk

Kenneth Bremer


Mange ender med afasi, der er nedsat evne til at bruge sproget. En af dem er 52-årige Kenneth Bremer, der i 2018 blev ramt af en blodprop og hjertestop og bl.a. mistede evnen til at tale sine fire sprog. Det seneste år har han kæmpet for at genopbygge sit sprog - og er nu kommet styrket tilbage.

 

Kenneth var tilbage til livet, men var nu lam i hele højre side, og kunne hverken rejse sig eller udtrykke sig i forståeligt sprog. Han havde mistet både sit dansk, engelsk, tysk og fransk, og der gik flere uger, før han overhovedet kunne sige sit eget navn igen.


Kenneth mener selv, at han er kommet styrket tilbage med en ny livsfilosofi, der i højere grad handler om livskvalitet end arbejde og succes. Og han har masser af håb for fremtiden, hvor hans stædighed og gå på mod er med til at holde gang i den positive udvikling.

 

”Det kan være svært at leve med afasi i hverdagen. Blandt andet fordi det er et usynligt handicap, som først afslører sig, når man skal kommunikere med andre. Og i særdeleshed også fordi mange mennesker slet ikke kender til sygdommen,” siger Kenneth Bremer.


E-mail: kb@afasi-gruppe.dk

PROCESSEN

ORD


Sproglig enhed som har en betydning, og som udtales og skrives uden pause henholdsvis mellemrum.

LÆSE


Opfatte og omsætte håndskrevne eller trykte (skrift)tegn til sammenhængende ord og sætninger og forstå deres indhold.

SÆTNINGER


Rækkefølge af ord som udgør en afgrænset helhed indeholdende subjekt og verbal, og som fremsætter et udsagn, et spørgsmål eller en opfordring.

TALE


En persons mundtlige redegørelse for sine personlige tanker, holdninger eller indtryk i en bestemt forbindelse, fremført for en gruppe tilhørere.


VORES TEAM


Være med til at bygge broer sammen med andre Afasi ramte.


I Norge, Sverige og Finland findes der selvstændige foreninger for afasi-ramte, i Danmark har vi ikke dette. Derfor vil vi arbejde på at starte en forening med henblik på at støtte afasi-ramte i Danmark.


VORES MISSION

At Få Sproget Tilbage...

At Lære Nye Tale Strategier...

At Lære At Leve Med Et "Skjult Handicap"...

PETER MEYER

Har været Studio Vejleder, International Koordinator, Lærer på Tradium m.m. Peter er også helt vild med vin.


Peter blev ramt af en blodprop i November 2017.

YAGO BUNDGAARD

Tidligere Uddannelses Direktør, Lektor m.m. Yago er afasi-ramt og skriver langsomt og ikke helt præcis som forhen.


Yago har 3 voksne børn og den dejligste kone.

KENNETH BREMER

Med sit rolige sind og karakter og ikke mindst sin storslåede og kantede forretningsinstinkter.


Kenneth er også kendt som en positiv person og stor netværker.