OM OS

Tanker fra Peter Meyer...

KÆRE

AFASI MEDLEMMER


Jeg fik en blodprop 14. november i 2017. Jeg overlevede, primært med skade på talen og sproget, afasi. I de første 6 måneder kunne jeg ikke tale eller udtrykke mig. På Hammel Neurocenter fik jeg genoptræning, herunder behandling af logopæder (talepædagoger), og det var nyttigt for mig. Min genoptræning fortsatte i kommunalt regi.


Nu, næsten fem år efter, er jeg førtidspensionist. Mit sprog og evne til at tale bliver stadig bedre, men jeg har stadig AFASI. Det betyder, at jeg ikke kan bruge sproget på den normale måde. Det er selve sproget, der er gået i stykker! Derfor har jeg svært ved at finde ord, at danne sætninger, at læse, at stave og at forstå andres tale.

Afasi er et ’skjult’ handicap, som påvirker alt i livet.


Tale og kommunikationen for den ramte er svær og kræver ofte meget energi.


Men det kan også være svært for pårørende, venner, familie, kollegaer og andre at kommunikere med en person med afasi.


Århus Kommune har lige nu én støttegruppe for borgere med afasi. Her mødes jeg en gang ugentlig med andre afasi-ramte og to frivillige, som hjælper os med at tale sammen om alt muligt.


Afasi er et ’skjult’ handicap, som påvirker alt i livet. Tale og kommunikationen for den ramte er svær og kræver ofte meget energi. Men det kan også være svært for pårørende, venner, familie, kollegaer og andre at kommunikere med en person med afasi.


Mange ved ikke, hvad afasi er og hvordan de selv skal agere, når de møder en afasi-ramt. Jeg synes, det er vigtigt at få udbredt mere viden om afasi ligesom jeg synes, det er vigtigt at der kommer mere fokus på den behandling og støtte, der gives.


I Norge, Sverige og Finland findes der selvstændige foreninger for afasi-ramte, i Danmark har vi ikke dette. Derfor vil jeg arbejde på at starte en forening med henblik på at støtte afasi-ramte i Danmark.


Jeg er åben for idéer og input til den videre proces. Hvis du har lyst til at være med i projektet eller bidrage med sparring, er du hjertelig velkommen.


Venlig hilsen
Peter Meyer

PROCESSEN

ORD


Sproglig enhed som har en betydning, og som udtales og skrives uden pause henholdsvis mellemrum.

LÆSE


Opfatte og omsætte håndskrevne eller trykte (skrift)tegn til sammenhængende ord og sætninger og forstå deres indhold.

SÆTNINGER


Rækkefølge af ord som udgør en afgrænset helhed indeholdende subjekt og verbal, og som fremsætter et udsagn, et spørgsmål eller en opfordring.

TALE


En persons mundtlige redegørelse for sine personlige tanker, holdninger eller indtryk i en bestemt forbindelse, fremført for en gruppe tilhørere.


VORES TEAM


Være med til at bygge broer sammen med andre Afasi ramte.


I Norge, Sverige og Finland findes der selvstændige foreninger for afasi-ramte, i Danmark har vi ikke dette. Derfor vil vi arbejde på at starte en forening med henblik på at støtte afasi-ramte i Danmark.


VORES MISSION

At Få Sproget Tilbage...

At Lære Nye Tale Strategier...

At Lære At Leve Med Et "Skjult Handicap"...

PETER MEYER

AFASI-RAMT


Har været Studio Vejleder, International Koordinator, Lærer på Tradium m.m. Peter er også helt vild med vin. Peter blev ramt af en blodprop i November 2017.

YAGO BUNDGAARD

AFASI-RAMT


Tidligere Uddannelses Direktør, Lektor m.m. Yago er afasi-ramt og skriver langsomt og ikke helt præcis som forhen. Yago har 3 voksne børn og den dejligste kone.

KENNETH BREMER

AFASI-RAMT


Med sit rolige sind og karakter og ikke mindst sin storslåede og kantede forretningsinstinkter.
Kenneth er også kendt som en positiv person og stor netværker.